Nhân sự chủ chốt tại S-MIRO

Sự lớn mạnh và thành công của S-MIRO trong suốt gần 10 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt – những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của S-MIRO.

Ông : Nguyễn Ngọc Dũng

Giám đốc

Ông : Puih Minh

Phó Giám đốc

Ông : Nguyễn Trường Hải

Trưởng bộ phận kỹ thuật cây trồng